"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..
Neft və qaz  emalının yeni  perspektivləri
Süleyman Qasımov

Süleyman Qasımov

Artıq transmilli şirkətə şevrilmiş ARDNŞ-in Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu çox böyükdür. Şirkət, ölkənin inkişafında lokomotiv rolunu oynayaraq, eyni zamanda öz biznesini fəal şəkildə genişləndirir, ölkənin daxili və xaricində  böyük layihələrə imza atır. Bu məsələlərə dair suallarımızı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iqdisadi məsələlər üzrə vitse-prezidenti cənab Süleyman Qasımov cavablandırır:

ARDNŞ: strateji planlaşdırmanın perspektivləri

ARDNŞ: strateji planlaşdırmanın perspektivləri

Biznes miqyasına və fəaliyyət coğrafiyasına görə, ARDNŞ aktiv olaraq beynəlxalq neft-qaz və neft-kimya şirkətinə çevrilməkdədir. Şirkət hər il strateji məqsədlərinə doğru daha bir addım atır.

Xalik Məmmədov

Xalik Məmmədov

“Xoşbəxtəm ki, bu şanlı tarix yazılarkən kənardan seyrçi deyiləm”

“İnsan amili”nin önə çəkilməsi və insan resurslarının peşəkar idarə edilməsi müasir istehsal subyektlərinin ümumi menecment konsepsiyasının təməlini təşkil edir. Bu baxımdan, insan resursları SOCAR-ın da bütün uğurlarının əsası olaraq onun ən dəyərli aktivi hesab edilməlidir. Kadrların seçilməsi, karyera qurmaq imkanları, təhsil sistemi, peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və digər məsələlər haqda suallarımızı SOCAR-ın kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə vitse-prezidenti cənab Xalik Məmmədov cavablandırır.

Eko-layihələr

Eko-layihələr

Rəfiqə xanımın elmi karyerasının təməli o, hələ Azərbaycan Dövlət Neft-Kimya İnstitutunun (hazırkı Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) geoloji kəşfiyyat fakültəsində oxuduğu zaman tələbə elmi cəmiyyətinin rəhbəri kimi neft-qaz yataqları problemlərinə həsr olunmuş elmi konfranslarda iştirakı ilə qoyulmuşdu.


« 1 2