"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..
Onu Hindistan və Braziliya  neftinin “atası”  adlandırırdılar...

Onu Hindistan və Braziliya neftinin “atası” adlandırırdılar...

Təəssüf ki, onu Azərbaycanda az tanıyırlar, amma ixtiralarından Şimal dənizindən Küveytədək bütün neft dünyasında istifadə edirlər. Unikal texnologiyaların müəllifi olan bu şəxs 55 yaşında dünyadan köçüb.

Onun haqqında Azərbaycanın görkəmli jurnalistlərindən biri Azad Şərifin oçerkinə əsaslanaraq danışacağıq. 

 

Üzərində neft və qazla bağlı işarələr olan sikkələr və bonlar haqqında

Üzərində neft və qazla bağlı işarələr olan sikkələr və bonlar haqqında

Sikkə – metaldan (qızıl, gümüş, mis və ya mis xəlitələri, nikel, alüminium və s.) hazırlanmış pul nişanıdır, dövriyyə və ödəniş vasitəsidir. Bonlar – ödəniş vasitəsi kimi qüvvədən düşmüş, kolleksiya əşyasına çevrilmiş kağız pullardır.

İnsanlar, tarix və torpaq

İnsanlar, tarix və torpaq

Azərbaycanda hələ I əsrdə (!) inşa edilmiş kilsə (yer kürəsində ilk kilsələrdən biri) çağdaş dövrümüzə kimi qorunub saxlanmışdır. Şəki rayonunun Kiş kəndində yerləşən bu kilsə onun tikintisini təşkil etmiş apostol Yeliseyin adını daşıyır.

Bakı, Bakı nefti və ümumilikdə neft haqqında MARAQLI FAKTLAR

Bakı, Bakı nefti və ümumilikdə neft haqqında MARAQLI FAKTLAR

Bəşəriyyətin neftlə əlaqəsiəsrlərlə hesablanır.Əvvəllər isitmə vəişıqlandırma məqsədiləistifadə olunan neft indisənaye dövlətlərininhəyat mənbəyi olmuşdur.