"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..
Məmməd  Süleymanov: ömür yolu

Məmməd Süleymanov: ömür yolu

Keçmiş SSRİ-nin fəxri neftçisi, Azərbaycanın əməkdar mühəndisi, mötəbər orden və medallarla təltif olunmuş Məmməd Qəhrəman oğlu Süleymanovun (18.09.1912–09.08.1988) fəaliyyəti Azərbaycanın neft hasilatı sənayesində müasir texniki yeniliklərin tətbiqi üçün başlanğıc nöqtəsi olan mənalı nailiyyətlərlə zəngindir 

 

Vladimir Şuxov

Vladimir Şuxov

(görkəmli mühəndisin 160 illiyi (1853-2013) münasibətilə)

FƏRMAN SALMANOV:“MƏN PROMETEY DEYİLƏM, GEOLOQAM”

FƏRMAN SALMANOV:“MƏN PROMETEY DEYİLƏM, GEOLOQAM”

Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarının açılmasında müstəsna rol oynamış əfsanəvi geoloq Fərman Salmanovun – bu qeyri-adi insanın həyatı özünə və ömrünü həsr etdiyi işə inam tərbiyə edən bir dərs kitabıdır.  O, erkən yaşlarından maneələri bir-bir adlayaraq məqsədinə doğru inamla irəliləyib. Fərman özünü, sözün əsl mənasında, özü yaradıb, çünki ona kömək edəcək heç kəsi yox idi. Möhkəm xarakteri, ədalətə sonsuz inamı və həssaslığı addım-addım qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmağa və adını milyonların yaddaşına “Tümen neftini kəşf edən insan” kimi həkk etməyə imkan vermişdi.

QƏLƏBƏ FORMULU

QƏLƏBƏ FORMULU

Görkəmli Azərbaycan kimyaçısı Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyevin (1905-1961) əsas elmi yaradıcılığı qanlı-qadalı müharibə dövrünə və sonrakı ağır illərə təsadüf edir. Azərbaycan neft kimya elmi İkinci Dünya müharibəsi zamanı da intensiv inkişaf edirdi; bu mərhələdə neft sənayesini təcili şəkildə hərbi rejimə keçirmək lazım idi. Bu, ona gətirib çıxardı ki, respublikanın neft təsərrüfatı cəbhənin yüksək keyfiyyətli yanacaq-sürtgü materialları ilə təmin edilməsi üzrə bütün SSRİ-də əsas bazaya çevrildi, Bakının neft maşınqayırma zavodları isə başlıca olaraq hərbi məmulatlar istehsal etməyə başladı.

ХХ ƏSR NEFT VƏ QAZ GEOLOGIYASININ ƏFSANƏSI

ХХ ƏSR NEFT VƏ QAZ GEOLOGIYASININ ƏFSANƏSI

1911-ci il aprelin 25-də  Ramana qəsəbəsində çox kasıb bir ailədə oğlan uşağı doğuldu, onun adını Baba qoydular və həmin vaxt heç kəs güman etmədi ki, taleyi bu uşağa necə parlaq gələcək vəd edir...


1 2 »