"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..
1941–45-ci illərdə Bakı neftinin müharİbədə rolu

1941–45-ci illərdə Bakı neftinin müharİbədə rolu

İkinci Dünya müharibəsinin əsas səbəblərindən biri də faşist Almaniyasının və müttəfiqlərinin Avropanın neft rayonlarını ələ keçirmək iddiası idi

 

Şəmsi Əsədullayev:  sahibkar və mesenat

Şəmsi Əsədullayev: sahibkar və mesenat

“Romanovlar sülaləsi hökmranlığının 300 illiyi” adlı yubiley nəşrinin “Ticarət və sənaye” bölümündə səkkiz azərbaycanlının adı xatırlanır, onların arasında Şəmsi Əsədullayevin adı birinci çəkilir.

Birinci neft bumu: Balaxanı

Birinci neft bumu: Balaxanı

1872-ci ildə Balaxanı, Sabunçu və Ramana kəndləri yaxınlığında güclü neft fontanlarının vurması ilə Bakı yeni sənaye inqilabının paytaxtı kimi şöhrət tapdı. Bir neçə il ərzində Abşeron əhalinin sıx yaşadığı rayona çevrildi. Balaxanı ətrafında yüzdən çox quyu qazıldı. İlk mərhələdə burada 40-a yaxın kiçik şirkət fəaliyyət göstərirdi. O vaxt neft sənayeçiləri qarşısında duran ən böyük problem neftin Balaxanıdan Bakıya nəql edilməsi idi. 1877-ci ildə 1 pud neftin qiyməti 3 qəpik idi, onun şəhərə çatdırılması isə 20 qəpiyə başa gəlirdi. Hələ 1863-cü ildə kimyaçı professor D.Mendeleyev Bakıya səfəri zamanı neft kəməri çəkməyi tövsiyə etmişdi, onda istehsalın həcmi az olduğu üçün təklif reallaşdırılmamışdı. 1877-ci ildə bu problem o qədər aktuallaşmışdı ki, Balaxanıdan Bakıya çəkilmiş neft kəmərinin sahibi faktiki olaraq Abşeronun neftli rayonunun inhisarçısına çevrilə bilərdi. Neft kəmərinin çəkilişi təşəbbüsü ilə Nobel qardaşları çıxış etdilər və öz vəsaitləri hesabına onun tikintisi üçün konsessiya aldılar.  

Bakının neftxudaları – Aşurbəyovlar ailəsi

Bakının neftxudaları – Aşurbəyovlar ailəsi

İlk neft bumunun tarixi, məlum olduğu kimi, 1872-ci ildə Sabunçu kəndi yaxınlığında neft fontanlarından başlamışdır. Bu hadisədən çox keçmədi ki, Sabunçu və yaxınlıqdakı digər iki kəndin sahibi ­­­– Teymur bəy Qara bəy oğlu Aşurbəyov Bakının ən nüfuzlu neft sənayeçilərindən birinə çevrildi. Teymur bəy Aşur xanın nəslindən idi.

Nağıyev Ağamusa – neft sənayeçisi, milyonçu, xeyriyyəçi

Nağıyev Ağamusa – neft sənayeçisi, milyonçu, xeyriyyəçi

1849 - 1919

Ağa Musa Nağıyev 1849-ci ildə Bakı quberniyasının Biləcəri kəndində çox kasıb ailədə doğulmuşdu. Atası Nağı ailəsini saman satmaqla dolandırırdı. O, vəfat edəndə Musaya heç bir miras qalmamışdı. Əksinə, onun 300 manat borcu var idi.  Bu vaxt Musa 25 yaşında idi.


1 2 »