"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..
ABŞ-da aparıcı interaktiv ekspozisiya – WIess Energy Hall

ABŞ-da aparıcı interaktiv ekspozisiya – WIess Energy Hall

Hyuston Təbiət Elmləri Muzeyinin Uiess Energetika Zalı (Wiess Energy Hall) enerji məsələlərinə dair dünya standartlarına uyğun bilik və izahat verən interaktiv sərgidir. ABŞ-da ən çox ziyarət edilən muzeylərdən biri kimi burada milyonlarla insan, o cümlədən məktəb şagirdləri paleontologiya, malakologiya, entomologiya, geologiya və enerji də daxil olmaqla bir çox mövzulardan bəhs edən eksponatları öyrənmək imkanı əldə edirlər. 

Xantı-Mansiysk şəhərindəki Geologiya, neft və qaz muzeyinin 20-ci ildönümü

Xantı-Mansiysk şəhərindəki Geologiya, neft və qaz muzeyinin 20-ci ildönümü

2013-cü ildə Rusiyanın Xantı-Mansiysk şəhərindəki Dövlət Geologiya, Neft və Qaz Muzeyinin yaradılmasının 20 ili tamam olur.

J.P. Getttt y- neftdən incəsənətə

J.P. Getttt y- neftdən incəsənətə

Neft ta qədim zamanlardan qiymətli sərvət olub: babillilər onu yandırıcı maye kimi istifadə edirdilər; farslar ona sitayiş edir, onu Zərdüştün gücünün mənbəyi sayırdılar; hindilər onu hərbi yürüşdən əvvəl bədənlərinə yaxırdılar. XVIII əsrdə fransızlar neftdən sürtkü materialı kimi istifadə etməyə cəhd göstərdilər, 1958-ci ildə isə Dartmut (ABŞ) universitetində fenomenal bir kəşf etdilər: məlum oldu ki, neftdən kerosin almaq mümkündür və o, kömürdən alınan və 1858-ci ildə İsveçrədə patentləşdirilən kerosindən daha parlaq yanır! Bu arada bəşəriyyət artıq enerji böhranının astanasında idi: balina yağının və şam mumunun ehtiyatı sürətlə azalırdı. Avtomobil erası o qədər də uzaqda deyildi. Bəzi qəribə adamlar neftin yer səthinə sızdığı məkanlarda təkbaşına çuxurlar qazmağa çalışır, yaxud da onu axar suyun səthindən süzüb yığırdılar.   O vaxtlar dünyada  ilk dəfə Bakıda nefti sənaye üsulu ilə hasil etməyə başlamışdılar...

Xəzər Enerji Mərkəzi

Xəzər Enerji Mərkəzi

21-ci əsr ilk baxışdan muzey işi kimi mühafizəkar sferada da dönüş zamanına çevrilib. Bu yaxınlara qədər muzeylər incəsənət əsərlərinin, nadir tapıntıların, maraqlı təbiət hadisələrinə aid eksponatların, artefaktların təqdim olunduğu məkan idi. Eksponatların statik səciyyəsi müasir insanları lazımi qədər maraqlandırmağa imkan vermədiyi üçün yeni, innovativ iş üsulları axtarışına sövq etdi. Muzeylər aktiv şəkildə sosial məkana daxil oldular, yeni muzey texnologiyası da bunu tələb edirdi.

Neft muzeyləri

Neft muzeyləri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İham Əliyevin 4 fevral 2008-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Bakıda Neft Muzeyinin yaradılması planlaşdırılır. Muzeydə qədim və zəngin neftçıxarma tarixi, Azərbaycan iqtisadiyyatının bu əsas sahəsinin inkişaf mərhələləri haqqında ən zəngin materialları toplanması nəzərdə tutulur. İdeya ondan ibarətdir ki, çoxəsrlik neft tarixi Azərbaycanın mədəni, sosial, iqtisadi inkişaf faktoru kimi göstərilsin.