"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..
İncəsənət enerjisi

İncəsənət enerjisi

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının 20 illiyinə həsr olunmuş müsabiqənin yekun mərasimi keçirilmiş, qaliblərə mükafatlar təqdim olunmuşdur. 

 

Unikal Bakı-Batum boru  kəmərinin tikintisi

Unikal Bakı-Batum boru kəmərinin tikintisi

Neft kəmərləri neft sənayesi adlanan orqanizmin “qan damarları”dır. Neft sənayesində boru kəməri nəqliyyatı ilk dəfə XIX əsrin 60-cı illərindən sonra yaranıb. 

 

“ENGIE”nin Azərbaycandakı icraçı direktoru xanım  Hayke Libold “SOCAR plus” nəşrinə müsahibəsində əməkdaşlıq və gələcək planlar barədə məlumat verir:

“ENGIE”nin Azərbaycandakı icraçı direktoru xanım Hayke Libold “SOCAR plus” nəşrinə müsahibəsində əməkdaşlıq və gələcək planlar barədə məlumat verir:

“ENGIE”(keçmiş“GDFSUEZ”)–beynəlxalqşirkətdirvə70ölkədə152.900işçisivar.Şirkət2014-cüildə74,7milyardavrogəlirəldəedib.Biznesininəsasınıenerji,təbiiqazvəenerjixidmətləritəşkiledir.

Xoşbəxt Yusifzadə

Xoşbəxt Yusifzadə

Bu il yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Xoşbəxt Yusifzadənin 85 yaşı tamam olmuşdur

 

“Günəş” cənubdan doğur

“Günəş” cənubdan doğur

Təxminən iyirmi il əvvəl bura tikanlı kollarla örtülmüş tozlu-dumanlı çöllük ərazinin bir hissəsi idi. Bu gün Bakıdan 55 kilometr cənubda yerləşən həmin qeyri-münbit yarımsəhrada dünyanın ən böyük və ən məhsuldar terminallarından biri yerləşir.


1 2 »