"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..
Peşəkar addımı ilə

Peşəkar addımı ilə

Аzərbаycаn zəngin nеft sərvətləri кimi, bаcаrıqlı nеftçiləri ilə də həmişə fəхr еdib. Keçmiş Sоvеtlər Birliyinin son, müstəqilliyimizin ilk illərində iqtisadiyyatın bütün sahələrində yaranan böhran yeni kadrlara tələbatın azalmasına səbəb oldu.