"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Vüqar Əli


0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008

0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016

0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024

0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031