"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Vüqar Muradov


0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206

0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214

0215
0216
0217
0218
0219