"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Cəbrayıl Əliyev


0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273

0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281

0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289

0290
0291
0292
0293
0294
0295