"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Anar Hüseynzadə


0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303

0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311

0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319

0320