"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Nazim Məmmədov


0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047

0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055

0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063

0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071

0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079

0080