"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Elşən Sərxanoğlu


0387
0386
0385
0384
0383
0382
0381
0380

0379
0378
0377
0376
0375
0374
0373
0372

0371
0370
0369
0368
0367
0366
0365
0364

0363
0362
0361
0360
0359
0358
0357
0356

0355
0354
0353
0352
0351
0350
0349
0348

0347
0346
0345
0344
0343
0342
0341
0340

0339
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394

0395
0396
0397
0398

1 2 3 4 »