"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Ramiz Abbasov


0557
0558
0559
0560
0561
0562
0563
0564

0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571
0572

0573