"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Zakir Əhmədov


0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581

0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589

0590
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597

0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605

0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613

0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621

0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629

0630
0631
0632
0633

1 2 »