"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

J?mil? H??imova


0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665

0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673

0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681

0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689

0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697

0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705

0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713

0714
0715
0716
0717

1 2 »