"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Kəmalə Əliyeva


0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129

0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136