"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

İbrahim Mövsümov


0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144

0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152

0153
0154
0155