"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Ceyhun Abdullayev


0162
0161
0160
0159
0158
0157
0156
0163

0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170