"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

Socarplus Azərbaycan incəsənətini təbliğ etmək məqsədi ilə rəssamlarımızın əsərlərindən ibarət virtual qalereya yaradır. Qalereya tez-tez yeniləşəcək və biz ümid edirik ki, rəssamlarımızın yaratdığı aləmdən zövq alacaqsınız.