"Обладание Азербайджаном большими запасами нефти и газа является счастьем нашего народа и служит самым главным фактором для хорошей жизни народа, развития страны сегодня и в будущем"
Гейдар Алиев

22-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Каспия 2015»

3-5 июня в Баку была проведена 22-я Международная конференция «Нефть и Газ Каспия 2015». 
 ..

Редакция журнала

Baş redaktor:
Xalik Məmmədov

Redaktorlar:
Nizaməddin Quliyev
Əminə Məlikova

Mətn:
Əlikamal Həsənzadə
Miryusif Mirbabayev
Qalina Mikeladze
Elçin Əliyev
Nailə Bənnayeva
Natali Aleksandrova
Asif Əzizov
Naidə Abbasova

Korrektorlar:
Aqşin Abdallı
Əli İslamoğlu
Ian Peart

Tərcumə:
İan Peart
Səadət İbrahimova
Rasim Cəfərov
Gülcahan Mirməmməd
Xalid Qarabağlı

Foto:
Fərid Xayrulin
Dena Barmas
Novruz Novruzov

İllustrasiyalar:
Vüqar Əli

Dizayner:
Nurlan Novruzov

Məsul katib:
Jalə Muradova

Komputer tərtibatı:
Gülnar Səfərova

E-mail:
editor@socarplus.az