"Обладание Азербайджаном большими запасами нефти и газа является счастьем нашего народа и служит самым главным фактором для хорошей жизни народа, развития страны сегодня и в будущем"
Гейдар Алиев

Socarplus Azərbaycan incəsənətini təbliğ etmək məqsədi ilə rəssamlarımızın əsərlərindən ibarət virtual qalereya yaradır. Qalereya tez-tez yeniləşəcək və biz ümid edirik ki, rəssamlarımızın yaratdığı aləmdən zövq alacaqsınız.